PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 3.2.2021,14.1.2021

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/206992/2020 INFO 2020
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
Původce
VOLTCOM, spol. s r.o., IČ:44794274
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno