Jste zde

Zrušení živnostenského oprávnění

Pokud hodlá podnikatel zrušit živnostenské oprávnění, musí podat žádost živnostenskému úřadu.

O žádosti o zrušení živnostenského oprávnění rozhoduje živnostenský úřad ve správním řízení a není nutné dokládat žádným dokumentem. Za zrušení se neplatí správní poplatek.

Platí se nějaký poplatek?

Za zrušení se neplatí správní poplatek.

Související odkazy