Jste zde

Provozování řemeslné nebo vázané živnosti, když nesplňuji odb. způsobilost

Mohu provozovat řemeslnou nebo vázanou živnost, když nesplňuji odbornou způsobilost?

Ano můžete, musíte však ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je ve smluvním vztahu k podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

 

Související odkazy