Jste zde

Pomoc osobám v náročné životní situaci

Nemám kde bydlet. Nedaří se mi najít si práci. Mám dluhy. Kdo mi může poradit, jak situaci řešit?

Sociální kurátor poskytuje osobám v náročné životní situaci odbornou poradenskou pomoc. Může Vás nasměrovat na další pomáhající instituce. Pracuje například s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, s mladými dospělými po ukončení pobytu v dětském domově nebo výchovném ústavu,  po ukončení ústavní léčby závislostí a podobně. Můžete se dostavit na oddělení sociální prevence, odbor sociální, 3. patro nové budovy radnice v úředních dnech, tedy v pondělí nebo ve středu, k projednání Vaší aktuální situace.