Jste zde

Platí dosavadní živnostenská oprávnění (KL, ŽL)?

Ano, dosavadní průkazy živnostenského oprávnění zůstávají zachovány.

Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny.
 

Související odkazy