Potřebuji si vyřídit úvěr

Zavolejte realizátorovi prodeje, firmě TOMMI-holding, s.r.o. na tel. č. 602 149 521 nebo 284 81 86 31.

Pokud oprávněný nájemce-kupující platí kupní cenu prostřednictvím úvěru, který poskytují finanční ústavy na základě dohod uzavřených mezi MČ Praha 9 a těmito ústavy (jedná se o Hypoteční banku, a.s., Československou obchodní banku, a.s., Komerční banku, a.s., Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s., Wüstenrot – stavební spořitelnu, a.s.), postupuje kupující podle pokynů uvedených v dohodách o spolupráci s těmito finančními ústavy. Tyto dohody má k dispozici organizátor prodeje, který zajistí kupujícímu další informaci o postupu při zajišťování úvěru a předá žadateli o úvěr dokumenty potřebné pro poskytnutí úvěru. Upozorňujeme, že MČ Praha 9 nemůže akceptovat žádost o podpis žádného dokumentu, který souvisí s poskytnutým úvěrem na financování kupní ceny bytu, a to zejména zástavní smlouvu, smlouvu o zajištění pohledávek z pojistného plnění a vinkulaci pojistného plnění. Kupující se také zavazuje nezřídit k jednotce zástavní právo, kterým by zajišťoval pohledávku o vyšší hodnotě než je kupní cena za jednotku.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě