Poplatek za odpad v hl. m. Praze

Výše poplatku za směsný komunální odpad je stanovená v souladu s vyhláškou č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy (dle § 3 odst. 1) - příloha č. 2:

Poplatek v Kč za měsíc

Četnost obsluhy

1 x

za 2 týdny

1 x

za týden

2 x

za týden

3 x

za týden

4 x

za týden

5 x

za týden

6 x

za týden

70 l

86

153

287

421

555

689

823

80 l

87

154

283

422

555

689

823

110 l

103

186

349

513

675

831

1005

120 l

102

186

335

504

679

802

955

240 l

163

303

586

829

1101

1285

1593

360 l

234

427

792

1156

1536

1908

2281

660 l

425

768

1454

2140

2825

3511

4197

1100 l

592

1068

2001

2952

3892

4550

5737

Počet a objem sběrných nádob použitý pro výpočet poplatku vychází z prohlášení plátce poplatku, které správce poplatku obdržel.

V případě požadavku změny počtu či velikosti sběrných nádob, při změně frekvence svozu nebo změně vlastníka či správce nemovitosti je nutné změnu provést prostřednictvím zákaznického centra svozových společností. Zákaznická centra mají jednotnou provozní dobu: Po a St 8:00 - 18:00 hod., Út, Čt a Pá 8:00 - 15:00 hod. Změnu je zapotřebí nahlásit i v případě, kdy se jedná o ukončení svozu. V případě, kdy ukončení svozu odpadu nebude ohlášeno, bude poplatek nadále účtován.

Zákaznické centrum pro Prahu 9:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, Praha 10
tel.: 296 339 917-9
fax: 296 399 914
E-mail: obchod@avecz.cz

Poplatek za odpad spravuje a vybírá:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor daní poplatků a cen
Oddělení poplatků za odpady
Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1

Způsob úhrady:
1) bezhotovostně bankovním převodem
2) v hotovosti složenkou typu "A" na kterékoliv poště
3) v hotovosti v pobočce PPF banky a.s., Mariánské nám. 2/2, Praha 1, v přízemí budovy, provozní doba:Po-St, Pá 8:30-16:00 hod., Čt 8:30-17:00 hod.
4) v hotovosti v pokladně MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, přepážka č. 10 v přízemí budovy, provozní doba: Po-Čt 8:00-12:00, 12:30-16:15 hod., Pá 8:00-11:45, 12:45-16:00 hod.
5) formou INKASA

Reklamace poplatku:
a) písemně nebo osobní návštěvou na adrese:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor daní poplatků a cen
Oddělení poplatků za odpady
kancelář č. 501, 5. patro
Jungmannova 29/35
111 21  Praha 1
b) telefonicky:
236 00 11 11 ústředna nebo automaticky linky 3981 / 3967 / 3963 / 3964/ 3979 / 3970 / 3969

Stejně jako ostatní svozové společnosti nabízí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. službu vynášení a zanášení sběrných nádob prováděnou současně s obsluhou nádob a spojenou s odemykáním a zamykáním objektů. Jedná se o nadstandardní službu, která se platí samostatně, přímo svozové společnosti. Aktuální ceník naleznete v přiloženém dokumentu.

Související dokumenty