OZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ ZVLÁŠTNÍHO ÚČTU

OZNÁMENÍ  O  ZŘÍZENÍ  ZVLÁŠTNÍHO  ÚČTU

 

 

 

ÚMČ Praha 9 jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 24 oznamuje, že ode dne 22.6.2020 je zřízen

 

zvláštní účet č.  96014 – 27827091/0710,

 

vedený u ČNB pro složení kauce v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 2. – 3.10.2020.