Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/045673/2023/OVÚR/Val
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Odbor výstavby a územního rozvoje
Adresát
Městská část Praha 9, Úřední deska, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno