Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z3344/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/053847/2021/OVÚR/Plo
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Oznámení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno