Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/144493/2023/OVÚR/VK
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Oznámení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno