Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/144703/2023/OVÚR/VK
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Oznámení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno