Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR