OTEVŘENÍ Dětského dopravního hřiště od středy 26. 5. 2021

Dětské dopravní hřiště na Proseku se otevírá od středy 26. 5. 2021

Prosíme rodiče o omezení doprovodu dětí na DDH na 1 osobu, aby se dostalo na co nejvíce návštěvníků hřiště.

Omezení organizovaných akcí a shromáždění, ať už soukromých či veřejných, se může zúčastnit max. 10 osob uvnitř nebo 50 venku. Dodržována musí být hygienická opatření 3x R (Roušky x Rozestupy x Ruce).

Návštěvník dětského Dopravního hřiště musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Nebo doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo vystavený certifikát od Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování. PCR test (max. 7 dní před vstupem na DDH) či antigenní test (max. 72 hod. před vstupem na DDH). Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

http://www.dopravnihristeprosek.cz/

 

Přílohy