OŠETŘOVNÉ pro osoby samostatně výdělečně činné /OSVČ/

Info   „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“

POZOR !!

Žádosti se nebudou přijímat na obecních živnostenských úřadech, jak bylo avizováno, ale přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu a to následujícím postupem

Podáváme informaci k postupu žádosti o ošetřovné pro OSVČ dle pokynu MPO s odkazem na webové stránky, kde najdete formulář a postup pro podání žádosti.

Web:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Postup pro podání žádosti na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

1.Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři

2.Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

- prostřednictvím datové schránky  wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

- e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu:fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20

nebo

- originál žádosti podepsaný žadatelem zaslat poštou na adresu:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena„fpmpo20