Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb. - Paříkova (kanalizace)