OK dražebník a.s., dražební vyhláška, elektronická dražba dne 25.05.2021 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
200143
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
OK dražebník a.s., IČ:03634507
Původce
OK dražebník a.s., IČ:03634507
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno