Odbor výstavby a územního rozvoje

A) INFORMACE O SUBJEKTECH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

viz samostatný článek zde

 

B) ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE STAVEB

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

 

C) FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

Stavební řád

Obsahové náležitosti žádostí, oznámení, veřejnoprávní smlouvy a ohlášení stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

Formuláře žádostí (přílohy č. 1 až 16 vyhlášky) viz dole na této stránce v části "F) Stavební řád - formuláře".

 

Vodoprávní úřad

Obsahové náležitosti dokladů, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu stanoví vyhláška č. 183/2018 Sb, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění.

Text vyhlášky a přílohy č. 1 až 25 této vyhlášky - formuláře žádostí a žádost o vydání společného povolení jsou také na stránkách Ministerstva zemědělství zde, formuláře žádostí jsou dole na této stránce v části "Související dokumenty".

 

Stavební archiv

viz samostatný článek zde

 

Přidělování čísel popisných (nebo evidenčních), zápis stavebních objektů do RÚIAN

viz samostatný článek zde

 

Ostatní formuláře

 • PÍSEMNÝ SOUHLAS A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI; DOC ; PDF
 • PLNÁ MOC, udělení plné moci k právním úkonům v řízení; DOC ; PDF
 • PŘEVZETÍ rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání; DOC ; PDF
 • PÍSEMNÝ SOUHLAS a zastupování v řízení; DOC; PDF
 • DOHODA o provedení stavební úpravy a prohlášení vlastníka; DOC ; PDF

 

Poznámka:

Formuláře jsou zde dostupné ve formátu PDF, který poskytne možnost vytisknout formulář pro rukopisné vyplnění a některé také ve formátu DOC(X), který lze otevřít a vyplnit v textovém editoru.
Kontakt pro dotazy a informace naleznete v seznamu úředníků odboru výstavby ZDE.

Připomínky k obsahu, technické informace: Ing. Hanuš Janoušek, e-mail: janousekh@praha9.cz, tel. 283 091 345.

 

D) INFORMACE O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

viz samostatný článek zde

 

E) Kontaktní informace

 • NÁZEV
  Městská část Praha 9
  Úřad městské části
  Odbor výstavby a územního rozvoje

 • POŠTOVNÍ ADRESA
  Sokolovská 14/324
  180 49 Praha 9 – Vysočany
 • E-MAIL
  Kontaktní údaje a informace o agendách jednotlivých úředníků jsou zde.
 • ÚŘEDNÍ HODINY
  pondělí a středa, 8.00 – 18.00 hodin
  (v době oběda od 12 do 13 hodin s omezením daným zastupováním a povahou řešeného případu)
Související dokumenty
Přílohy