Obvodní soud pro Prahu 9, dražební vyhláška, dražba movité věci dne 15.4.2021 v 10:30 hod

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
13D929/2020 - null
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
Původce
Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno