Občané ocenění v roce 2010

PROFILY OCENĚNÝCH OBČANŮ PRAHY 9

(Řazeno podle abecedy)

 

Cena Městské části Praha 9

 

Stanislav BÁRTL

narozen 13. 12. 1927

Novinář, publicista, spisovatel a svého času také cestovatel po polárních krajích. Redaktor a známý autor obsáhlého populárně vědeckého díla. Řadu let působil v Mladé frontě a byl prvním novinářem a třetím Čechem, který pracoval v Arktidě a Antarktidě. Je členem polární sekce České geografické společnosti a Klubu autorů literatury faktu (Kalf) a nositelem ceny České akademie za přínos k popularizaci české vědy a techniky

Z tvorby Stanislava Bártla připomeňme publikace Bílá pevnina, Karavana půlnoci, Záhada kovboje PQ 17, Křídla nad oceánem či tituly Let Josephiny Fordové, Stíny mořských hlubin, Ďáblova bible, Antarktida stopami průkopníků, Antarktida v obrazech a Tady končí svět. Mnohé byly vydány cizojazyčně. V soutěži nakladatelství Orbis o moderní cestopis získala ocenění právě jeho Karavana půlnoci. Autorsky se rovněž  prosadil řadou dokumentárních seriálů, publikoval v časopisech Lidé a Země, Svět v obrazech – např. Záhady minulosti, Česká jména na mapě Antarktidy, Příběh čajového lístku, Příběhy psané do oblak, Velké cesty století  a v dalších. A jak sám uvedl, i když má nesplněný  cestovatelský sen, a to vidět Austrálii, polární tématika mu vše vynahrazuje. A protože má materiál ještě na několik  knížek, můžeme se společně těšit na jeho další originální příběhy.

 

Jiří JONÁŠ

narozen 17. 5. 1928

Vynikající sportovec – volejbalista. Členem a současně často kapitánem reprezentačního mužstva Československa byl v letech 1949 – 58. Jeho sportovní úspěchy ilustruje následující zisk medailí: 1950 – stříbrná na Mistrovství Evropy, 1952 opět stříbrná, tentokrát na Mistrovství světa v Moskvě, o tři roky později zlatá na Mistrovství Evropy v Bukurešti.

Po skončení aktivní kariéry trénoval Jiří Jonáš mládež ve středisku RH Praha. Za své hráčské a morální kvality byl v roce 1996 uveden do Síně slávy Českého volejbalového klubu, což samo o sobě dostatečně hovoří o jeho sportovních i lidských kvalitách.

 

Miroslav KURANDA

narozen 24. 5. 1927

Znalec dějin a historie Městské části Praha 9 a její popularizátor s neobyčejně širokým rozhledem. Mimořádná osobnost, která se svému zájmu věnuje více než 50 let. Založil mj. Vlastivědný klub Prahy 9, v němž soustředil pamětníky nejrůznějších místních událostí. Od nich čerpal doplňující informace, které obvyklé prameny nezachytily.

Vše poté literárně zpracoval v mnoha publikacích, např. Prosek, Vysočany, Hrdlořezy, Libeň, aj. Hodnota jeho díla spočívá především v zaznamenání specifických detailů vývoje naší městské části. Současně nafotografoval desetitisíce snímků a shromáždil další četné obrazové materiály, dokumentující a dokreslující vývoj celé lokality. Jakákoliv prezentace proměň deváté městské části se neobejde bez využití jeho archivu. Současně tento lokální patriot neúnavně šíří získané poznatky prostřednictvím přednášek, pořádaných pro občany nejrůznějšího věku, od školní mládeže po seniory. Miroslav Kuranda a „devítka“ prostě patří neoddělitelně k sobě.

 

Rudolf OBID

narozen 21. 5. 1928

Sportovní fenomén své doby, česká trenérská legenda. Úspěšný sportovec, trenér, pedagog a vychovatel mládeže. Bývalý boxer – mnohonásobný šampión. Diváky udivoval nejen svou bojovností, ale i technikou a pestrou škálou tvrdých úderů. V bojích o titul podlehl pouze olympijskému vítězi Juliu Tormovi. Po řadu let byl velmi ceněným trenérem československého i českého boxu. A také iniciátorem a spoluzakladatelem boxerského klubu S.A.C. Praga.

Pod vedením Rudolfa Obida už pět let vyrůstají ve Vysočanech mladí boxerští reprezentanti a mistři republiky, kteří svými výkony v domácím i světovém ringu dělají čest nejen MČ Praha 9, ale celé metropoli. Je pro ně sportovním a morálním vzorem. Dokáže motivovat řadu mladých lidí, včetně tzv. problematické mládeže. Cíleně kultivuje jejich chování a pozitivně utváří jejich hodnotový systém.

 

Lili ŠAFAŘÍKOVÁ – ocenění in memoriam

narozena 20. 4. 1926, zemřela 4. 3. 2010

Profesí známá a oblíbená knihovnice, ale rovněž vynikající amatérská herečka, působící také jako dramaturgyně, scénáristka a režisérka.

Prací s knihami byl naplněn celý její život. Nepřízeň osudu jí sice nedovolila dostudovat Filozofickou fakultu UK, přesto ve veřejné knihovně v Praze 9 řadu let vychovávala mladé čtenáře, v nichž  jednou provždy zakořenila pevný vztah k rodnému jazyku a literatuře. Právě tady mj. pořádala pro čtenáře i návštěvníky vynikající přednášky o tvorbě domácích i zahraničních autorů. Řada z nich vzpomíná zejména na ty o jejím milovaném Karlu Čapkovi. Neodmyslitelnou součástí jejího života bylo ochotnické divadlo. Zpočátku působila v amatérském souboru Gong a od roku 1993 v souboru Post Scriptum. V době, kdy ze zdravotních důvodů již nemohla se souborem spolupracovat, docházela v doprovodu pravidelně na každé jeho představení. Letos v březnu nás navždy opustila, ale nadále mezi námi zůstává právě prostřednictvím své záslužné práce a jejím trvalým odkazem.

 

Cena starosty Městské části Praha 9

 

Mgr. Eliška KASINOVÁ

narozena 3. 9. 1969

Zakladatelka kulturního a mateřského centra Knoflík. Z původní instituce bez stálého zázemí, sloužící pouze úzké skupině obyvatel, postupně vybudovala úspěšné centrum. Knoflík je dnes už nedílnou součástí aktivit Městské části Praha 9, týkajících se dětí a mládeže.

Postupem času byly jeho aktivity rozšířeny na celotýdenní program s pestrým zaměřením pro celé rodiny. Stejně úspěšně se podařilo rozvinout například i keramickou dílnu. Do programu Knoflíku se v současnosti zapojuje týdně v průměru 300 dětí s rodiči. Právě setkávání a sdružování dětí a dospělých výrazně napomáhá žádoucímu vytváření občanské společnosti na „devítce“. Kulturní a mateřské centrum Knoflík najdete ve Vysočanech, v Čihákově ulici. Právě tam je Eliška Kasinová asi často víc, než doma. Určitě přece není těžké představit si, kolik času a sil musela vynaložit k dotažení vlastního záměru do současné podoby. A my ji můžeme jen upřímně poděkovat za všechny spokojené děti a rodiče.

 

Pavel LOPATA

narozen 21. 11. 1935

Další obyvatel deváté městské části, který se výrazně spolupodílel na jejích proměnách. Ve svém produktivním věku byl vedoucím investičního a projektového odboru v ČKD. Právě v tomto období také navrhoval a zajišťoval mnohé významné místní stavby. Připomeňme třeba průmyslový areál ČKD Kompresory, nový závod ČKD v Praze „ČINA“, nyní objekty Pepsi Cola, Möbel a OK elektro. Ale třeba také sportovní areál Vinoř, budovu Obchodní komory, aj.

Dnes je Pavel Lopata stále činný ve Svazu důchodců ČR a v Klubu důchodců při ZO OS Kovo ČKD. I tady se v rámci svých možností snaží se stejným zaujetím podílet na rozvoji naší městské části.

 

Patrik ŠALA

narozen 24. 3. 1994

Olympijská sportovní naděje, dnes shodou okolností mezi oceněnými druhý sportovec- boxer, tentokrát juniorské kategorie. Od svých 12 let je členem klubu S.A.C. Praga. Již v žákovském družstvu patřil svými výkony a spolehlivostí k jeho oporám.

V současnosti je reprezentantem ČR, juniorským mistrem republiky pro rok 2009, držitelem stříbrné medaile z mezinárodního turnaje Olympijských nadějí a mnohonásobným medailistou z prestižních domácích i zahraničních turnajů. Má velké zásluhy na výsledcích juniorského družstva S. A. C. Praga, které letos obhajuje loňské vítězství a je opět s předstihem na špičce juniorské ligy.

Při svém sportovním vytížení je také úspěšným studentem střední školy. A přes dosahované úspěchy zůstává skromným a pohodovým mladým mužem pevných zásad. Pro své vrstevníky představuje tolik potřebný pozitivní vzor, který je dokáže správně motivovat.