Jste zde

ZŠ Litvínovská 600 zvítězila v soutěži "Správná škola" o nejlepší výukové video!

ZŠ Litvínovská 600 zvítězila v soutěži o nejlepší výukové video

Žáci třídy 7.A ZŠ Litvínovská 600 společně s paní učitelkou Králíkovou vytvořili výukové video s názvem Jak nám technologie pomáhají, s kterým se přihlásili ho do kampaně s názvem Správná škola společnosti AV MEDIA, propagující efektivní zapojení moderních technologií do výuky. Za vydatné pomoci kamarádů, učitelů i rodičů, kteří pro toto video hlasovali, dosáhli na příčku nejvyšší.

Dne 27. 5. 2016 proběhlo v pražské budově společnosti Microsoft, která byla také partnerem soutěže, slavnostní vyhlášení výsledků. Děti se pochopitelně s paní učitelkou osobně zúčastnily a převzaly cenu odborné poroty v podobě školního výletu do jedné z vědecko-zábavních institucí po celé ČR v hodnotě 15 000 Kč.

Na naše žáky jsme právem hrdí a máme radost i ze slov odborné poroty, jež ve snímku ocenila zcela přirozené a efektivní využívání moderních technologií ve výuce a také samostatnost žáků při jejich skupinové práci. Je zřejmé, že práce s moderními zařízeními ve škole je pro žáky nejen lákavá, ale s vynikajícím pedagogickým vedením také rozvíjí klíčové kompetence žáků, jejich zájem o vyučovací proces a v neposlední řadě i jejich kreativitu.

Za kolektiv učitelů Mgr. Gabriela Janů

Video si můžete prohlédnout na:

https://www.youtube.com/watch?v=MZaEiOh3Wus