Jste zde

Volná místa v přípravné třídě ZŠ Litvínovská 500.

Má Vaše dítě odklad povinné školní docházky? A chcete mít jistotu, že bude napřesrok v 1. třídě „v pohodě“?

Pokud ano, v ZŠ Litvínovská 500 je ještě několik volných míst v přípravné třídě! Ptáte se, co to vlastně taková přípravná třída je? Název sice napovídá, mnohé je ale třeba dodat.

1. Pro koho je přípravná třída zřízena?

  • Pro všechny děti, které při zápisech do 1. tříd základní školy získaly roční odklad začátku povinné školní docházky.
  • Zejména pro ty, kterým již další rok v mateřské škole nic nového nedá, pro 1. třídu základní školy však ještě úplně „nedozrály“.
  • Přípravnou třídu mohou navštěvovat i předškoláci bez odkladu, tedy děti, které se chystají do první třídy napřesrok a přípravná třída jim tak poslouží jako přechodný mezistupeň mezi mateřskou a základní školou.

2. Co to dětem přinese?

  • Hlavní je učení s radostí a pro radost, nikoli za trest! Děti se učí v méně početném kolektivu, a hlavně bez veškerého stresu ze známkování a z obavy, že selžou: „klasické“ známky se v přípravné třídě nedávají. Dostává se jim pochval za všecičko, co se jim podaří, a kamarádské povzbuzení, pokud jim zrovna něco nevyjde.
  • Postupně (ale v průběhu celého školního roku výrazně!) se zlepšuje jejich schopnost soustředění, výslovnost těch hlásek, se kterými třeba ještě někteří zápolí, grafomotorika (mnohem lépe pak píšou) a mnoho dalšího. Naučí se základům čtení i počtů, a vůbec se dovědí spoustu nového – po nástupu do 1. třídy „jako když to najdou“! J
  • Velmi důležitý „bonus“ představuje pozitivní atmosféra menšího kolektivu, kde má každé dítě mnoho příležitostí zlepšovat si i sebevědomí a onu těžko definovatelnou sociální obratnost, díky níž po nástupu do 1. třídy nejsou absolventi přípravných tříd žádnými vystrašenými „outsidery“.

3. Z ohlasů rodičů a prarodičů:

  • „Dcera chodí domů ze školy velmi spokojená, získala vyšší sebevědomí a snáze navazuje sociální vazby s kamarády. Je zřejmé, že ve škole neprožívá žádný stres, docházka do školy a získávání nových dovedností a znalostí je pro ni příjemnou povinností.“
  • „Našemu synovi pomohla přípravná třída nastavit školní režim. Přeci jen oproti školce měl přesný začátek a konec vyučování. Činnost podobající se školní výuce, avšak bez tlaku na výsledky. Díky tomu, aniž by si uvědomoval, že se vlastně učí, se naučil dobrým základům čtení, psaní a počítání. Myslím si, že i díky tomu, byť je náš syn ve druhé třídě, čte opravdu plynule. Má výborný prospěch a naučil se školou nestresovat. Díky přípravné třídě, která je umístěna v budově školy, se naučil komunikovat i s dětmi z vyšších ročníků. Zvykl si na chod v jídelně, školní družině a na ostatní věci, které ve školce nejsou. Sám sebe vnímal jako školáka a nástup do první třídy nebyl pro něho žádný problém. Díky zkušenostem získaným v přípravce bylo „nových věcí! v první třídě minimum a mohl tak pomáhat některým svým spolužákům zvládnout přestup ze školky.“
  • „P. chodí do školy rád a svědomitě provádí úkoly na další den. Navykl si na školní režim. Naučil se soustředit na zadané úkoly. Zlepšila se u něj výslovnost a zdokonalil se v grafomotorické oblasti – lépe kreslí, vybarvuje, drží tužku. Zlepšil se i v komunikačních schopnostech. Přípravná třída je pro něj první příjemná zkušenost se školou. Pomohla mu zbavit se strachu a nejistoty z neznámého prostředí. Zlepšil se v dovednostech, které by pro něj mohly znamenat handicap při nástupu do první třídy. Děti zde nejsou zatíženy hodnocením známkami, které by je mohly stresovat.“
  • „Dětem byl nastolen řád, který my rodiče občas nedodržujeme tak důsledně, jak bychom měli. Pravidelné psaní domácích cvičení bere syn za samozřejmost a sám se vždy chopí iniciativy, což mě velmi překvapilo. Každé úterý probíhá individuální logopedické cvičení a díky této aktivitě se začíná synova mluva pozvolna zlepšovat a já pevně doufám, že před nástupem do první třídy společně tento problém zvládneme. Příjemně mě též překvapila, co do obsahu, náplň učiva. Domnívám se, že široký rozsah základních dovedností a vědomostí synovi usnadní nástup do běžné první třídy. Časté výlety a intenzívní spolupráce s rodiči je již pomyslnou třešničkou na dortu. Nejvíc za vše hovoří fakt, že se syn těší více do přípravné třídy než na Skauta, kam pravidelně dochází.“