Jste zde

Ve školkách Prahy 9 proběhl logopedický kurz pro učitele

Městská část Praha 9 letos v září uspořádala opět po dvou letech logopedický kurz pro pedagogické pracovníky mateřských škol.  Kurz proběhl ve dvou částech - teoretické a praktické a konal se v Mateřské škole Pod Krocínkou.

Logopedických vad u dětí v mateřských školách neustále přibývá. „Je to opravdu závažný problém. Ubývá jazykových schopností dětí, slovní zásoba a horší se artikulace,“ říká logopedka Paedr. Eva Ptáčková spolupracující s mateřskými školami Prahy 9.

Podle logopedky je největším problémem zrychlující se doba. Rodiče jsou více zaměstnaní a komunikace v rodině upadá. Děti jsou často více u počítače nebo u televize, než s rodiči nebo svými vrstevníky. „Tak přijímají řeč víceméně pasivně, takže sice dobře rozumějí, ale nedovedou se vyjádřit a špatně formulují větu nebo i slovo,“ vysvětluje.

Jak tedy předcházet tomu, aby dítě trpělo logopedickými vadami? Lepší je učit děti více poslouchat než se dívat. Poslechové pohádky dají dětem mnohem víc než ty televizní. Od útlého věku, ještě dříve než se začne formulovat řeč je nutné s dětmi hovořit. „Doporučila bych eliminovat používání zdrobnělin a šišlání. Mnohem přínosnější je mluvit s dětmi stejnou řečí jako s dospělými a používat básničky a písničky a samozřejmě hodně číst,“ doporučuje logopedka.

Problémy s výslovností má většina malých dětí. Co je však signálem, že je třeba začít výslovnost řešit s odborníkem? Klasické hlásky jako je R, Ř nebo L se mohou vyvinout až kolem pátého roku, ale  například vícečetná patlavost, takzvaná dyslálie by měla být podchycena již kolem čtvrtého roku. Jestliže se dítě ještě po třetím roce věku vyjadřuje pouze v samohláskách, je vhodné zajistit neurologické vyšetření, aby se zjistilo, jestli se jedná o vývojovou záležitost nebo o jinou vadu.

Kurz  logopedie, který proběhl ve školkách Prahy 9 by měl pomoci pedagogickým pracovníkům rozeznat vady řeči u dětí zavčas, ale zároveň s nimi také cíleně pracovat tak, aby tyto vady eliminovali.