Jste zde

Týden pomoci - projekt MŠ U Nové školy

Mateřská škola U Nové školy pořádala ve spolupráci s rodiči Týden pomoci, který se v letošním školním roce oficiálně konal od pondělí od 9. 2. do pátku 13. 2. 2015. Jelikož byl organizován již druhým rokem, rodiče se sami ve velkém předstihu informovali, zdali tuto akci bude mateřská škola v letošním školním roce pořádat a s přípravou pro maminky, které využívají služeb neziskové organizace ACORUS, začali o mnoho dříve, než Týden pomoci začal a také o něco déle, než oficiálně končil.

Během tohoto týdne se shromáždilo mnoho svršků pro maminky a jejich děti, dostatek jednorázových plen, sušeného mléka či instantní kaše, také ovoce a výživa pro kojence a malé děti.

V letošním školním roce MŠ  U Nové školy zkusila nabídnout i charitativní prodej výrobků dětí ze  ZŠ Skupova Plzeň  (dříve speciální).  Za výrobky bylo utrženo 6700,- Kč, a veškerá vybraná finanční hotovost  byla předána paní ředitelce Mgr. Věře Lomberské a slouží  na dovybavení rehabilitační místnosti školy.

Součástí Týdne pomoci byl i nákup samolepících knížeček pro naše předškoláky. Tím se školka zapojila do Projektu mateřských škol fondu SIDUS a přispěla tak dlouhodobě nemocným dětským pacientům.

Učitelky mateřské školy mohly být u vzájemného obohacení mezi dětmi ze ZŠ Ružinovská Praha 4       (dříve speciální ) a našimi dětmi.  Děti z pátého ročníku této školy přišly zazpívat písničky, které hravě zvládly i děti  mateřské školy.  Spolu si pak všechny pohrály se psem Borůvkou a Fidorkou a to během canisterapie, která ve škole ten den probíhala.

Děti ze školky přišla navštívit i nevidomá paní Fialová. Napsala jejich jména Braillovým písmem, přinesla ukázat pomůcky pro nevidomé, jako jsou pexesa, pohádky, psací stroj, stroj na rozeznávání barev, hůlku pro nevidomé a další.

Podařila se i návštěva centra Paraple, kterou již druhý rok absolvovala třída Berušek. Děti si zacvičily s dospělými klienty na vozíčku, soutěžily ve vedení invalidního vozíku, zúčastnily se fyzioterapie.

Učitelky Mateřské školy U Nové školy by byly rády, kdyby se Týden pomoci stal tradicí pro budoucí roky. Všichni společně, rodiče, děti, paní učitelky, pomohli potřebným lidem z  blízkého okolí. Na oplátku  byli obohaceni o další zkušenosti, které život přináší.

 

Mgr. Miroslava Karásková

ředitelka Mateřské školy U Nové školy