Jste zde

PROVOZ V MŠ PRAHY 9 V ČERVENCI A V SRPNU 2020

Provoz v MŠ Prahy 9 v červenci a v srpnu 2020 vychází zejména z potřeby technických oprav a údržby zařízení, protože tyto práce není možné realizovat při plném provozu.

V termínu 1. - 3. 7. 2020 mají všechny MŠ Prahy 9 omezený provoz.

                                                            HARMONOGRAM LETNÍHO PROVOZU 2020 V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PRAHY 9

        Na Balabence U Vysoč. pivovaru Litvínovská Šluknovská Novoborská     Pod Krocínkou Kytlická Veltruská
7.-10.7.2020    ANO    ANO       ANO     ANO      
13.-17.7.2020    ANO    ANO    ANO         ANO    
20.-24.7.2020    ANO   ANO            ANO    ANO

Není-li v tabulce uvedeno "ANO", je provoz v dané MŠ přerušen. V mateřských školách, které v tabulce nejsou uvedeny, je provoz přerušen po dobu obou letních měsíců.

Mateřské školy budou přijímat pouze děti již zapsané k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci dětí obdrží informace o letním provozu u ředitelek MŠ, kde je jejich dítě zapsáno k předškolnímu vzdělávání.