Jste zde

Prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9

Na základě zkušeností z průběhu prázdninového provozu v minulých letech vyhověl zřizovatel návrhu ředitelek mateřských škol na změnu organizace tohoto provozu. Jednotlivé mateřské školy budou vycházet ze svých možností, resp. limitů daných zejména realizací nezbytných velkých oprav a rekonstrukcí. Důležité také je, aby si mohly učitelky vybrat celou dovolenou v době prázdnin, neboť je velmi složité (zejména u menších MŠ) zajistit suplování během školního roku.

Novinkou je to, že každá mateřská škola bude přijímat pouze děti, které jsou zde zapsány k předškolnímu vzdělávání. Dosavadní praxe (střídání dětí z různých mateřských škol) přinášela podle sdělení ředitelek mnohé problémy s řádným dodržováním ustanovení školského zákona o zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí po dobu pobytu v mateřské škole.

Konkrétní harmonogram letního provozu:

Od 1. do 19. 7. 2019: MŠ Kovářská, MŠ Litvínovská, MŠ Pod Krocínkou, MŠ Veltruská, MŠ U Vysočanského pivovaru a MŠ Balabenka.

Od 8. do 19. 7. 2019: MŠ Novoborská a MŠ Šluknovská.

Od 1. do 12. 7. 2019: MŠ U Nové školy, v týdnu od 15. do 19. 7. zde bude organizován příměstský tábor.

Od 1. do 19. 7. 2019: MŠ Kytlická. Zde bude prázdninový provoz po celou dobu zajišťován formou příměstského tábora (jedná se o pilotní projekt, abychom zjistili, zda by příměstské tábory organizované v jednotlivých mateřských školách mohly nahradit dosavadní letní provoz, s tím, že pokud by se osvědčily, mohly by trvat i déle).

Jako zřizovatel vyhodnotíme fungování letošního prázdninového provozu hned po jeho skončení, abychom pro další léta přijali model, který bude vyhovovat jak rodičům, tak i mateřským školám. Ten potom již nebudeme měnit.

Děkujeme za pochopení.

Odbor školství a evropských fondů ÚMČ Praha 9