Jste zde

Piráti na Pětistovce - akce Děti dětem

Akce se konala v pondělí 2. června dopoledne venku na hřišti. Na děti čekaly úkoly pod dohledem méně či více drsných pirátů, kteří připravili opravdu vekou škálu různých aktivit. Tuto akci vždy připravují žáci devátých tříd a pomocníky jim jsou dobrovolníci ze tříd osmých. Letos je inspirovali „Piráti z Karibiku“.  Počasí se velmi vydařilo. Svítilo sluníčko a tak se děti vyřádily v závodech v pytlích, lovení rybiček, házení šiškami na cíl, hádání různých předmětů aj. Také pozorovaly s úžasem pokusy - jak se dají vytvářet a měnit různé barvy pomocí jednoduchých látek kolem nás (ocet, kyselé zelí, sůl, soda aj.). Všichni si odnesli dobrou náladu a samozřejmě nechyběly odměny pro každého. Kompletní fotodokumentaci z této akce můžete shlédnout na našich webových stránkách školy.

Mgr. Eva Cílková

Učitelka na ZŠ Litvínovská 500

http://www.litvinovska500.cz/fotogalerie/2014_06_02_deti_detem/