Jste zde

Obvodní kolo Pražského poetického setkání 2017

Obvodní kolo Pražského poetického setkání pro Prahu 9 proběhlo ve dnech 28. – 29. 3. 2017 v obřadní síni radnice Městské části Praha 9. Vystoupilo zde 57 interpretů ve čtyřech věkových kategoriích v rozmezí druhé až deváté třídy základních škol, případně odpovídajícího stupně víceletých gymnázií, sídlících na území MČ Praha 9.

Finalisté školních kol této soutěže tak měli další možnost vyzkoušet si roli recitátora i v kole obvodním. Úroveň vystoupení a přednesu jednotlivých soutěžících byla jako tradičně velice kvalitní, a tak měla porota i tento rok nelehký úkol vybrat nejlepší recitátory z každé kategorie pro reprezentaci naší městské části v celopražském krajském kole.

Po vyhlášení jednotlivých kategorií měli všichni zúčastnění recitátoři možnost prodiskutovat s jednotlivými porotci svá vystoupení a vyslechnout si cenné rady a doporučení do budoucna, čehož téměř všichni s patřičným zájmem využili.

Postupující do krajského kola naleznete v následující tabulce.

Složení poroty:

  • Emílie Zámečníková - jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a bývalá učitelka ZUŠ
  • Zuzana Dvořáková - gymnaziální pedagožka s aprobací český jazyk a literatura a specializací na dramatickou výchovu
  • Jan Mrázek - student dramatické výchovy na Divadelní fakultě Akademie múzických umění

 

Krajské kolo přehlídky se koná již tento víkend 8. a 9. dubna 2017 v DDM Praha 8 – Spirála (Přemyšlenská 1102, Praha 8).

Bližší informace o krajském kole najdete zde: http://www.ddmpraha8.cz/index.php?page=souteze