Jste zde

Koncerty v obřadní síni radnice

 

26. 3.  MAŽIF – malý židovský festival - Alexander Shonert světový houslový virtuóz a Natália Shonert - doprovod klavír. MUZIKA  JUDAIKA a MČ Praha 9 uvádí koncert v rámci 9. ročníku mezinárodního židovského festivalu MAŽIV

MAŽIF IX je koncipován ve zcela jiných dimenzích, než jsou běžné standardní festivaly a jeho hlavním záměrem je vyvolat zájem spoluobčanů o židovskou hudbu, historii a její tradice především v Praze, která byla od nepaměti průsečíkem všech možných druhů kultury. Dalším ze závažných podnětů je skutečnost, že v Evropě opět velmi výrazně sílí antisemitismus a naším dalším cílem je reagovat na vnější události, historické souvislosti i náhodné situace.

MUZIKA JUDAIKA v souladu se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční a českou společnost a buduje vzájemné porozumění mezi národy. Na koncertech v průběhu několika dnů představí umělce z ČR a zahraničí (Kanada, Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko, Rusko, Izrael, Arménie, Maďarsko a Španělsko, Brazílie). Originalitou malého židovského festivalu se stala i každoroční premiéra velkého symfonického díla (v minulých ročnících to byl Král Šalomoun, Duchifat, Rabbi Low, Franz Kafka, sir Nicholas Winton, Yad Vashem, Missa Ecumenica, Chaim Be Tikva, Mazkeret a další).

V roce 2020 budou námětem „Biblické ženy“ a třem z výše uvedených jsou i připsány věty symfonické svity hudebního skladatele Jaromíra Vogela - Rut, Rachel a Ester. Účinkovat bude středočeský rozšířený symfonický orchestr a smíšený česko-německý sbor MSOFP Internationaler Kammerchir Frankfurt. Projekt nastudovaný dirigentem V. Polívkou doplní scénický tanec Pražského komorního baletu. Světová premiéra se uskuteční v Betlémské kapli 6. 4. 2020, další koncerty v Maiselově synagoze v Praze 1, Vršovickém zámečku v Praze 10, Atriu v Praze 3, Chodovské tvrzi v Praze 11, Libeńském zámečku v Praze 8, Radnici MČ Prahy 4, Radnici MČ Prahy 9, Letenské vodárně v Praze 7 a Městské knihovně v Praze 1.

Díky neziskové formě festivalu je celý festival včetně premiéry zdarma přístupný veřejnosti.

Projekt záštitou podpořili: Velvyslanectví státu Izrael v ČR, J.E. kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský, Rakouské kulturní forum, PhDr. Lubomír Zaorálek ministr kultury ČR, Institut Cervantes v Praze, Slovenský institut v Praze a Italský institut v Praze, Městské části Prahy 1,3,4,7,9,10, B´nai B´rith Renassaince Praha, Židovské muzeum v Praze.

 

Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 historická budova radnice, 2. patro, bezbariérový vstup, začátky koncertů 19.00, omezená kapacita sálu. Změna programu vyhrazena

 

Připravujeme :

23. 4. "SEDLÁK VIRTUOSI ", Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello, spoluúčinkují jejich děti Magdalena Sedláková – housle, Lukáš Sedlák – violoncello

MIMOŘÁDNÝ KONCERT v římskokatolickém kostele SVATYNĚ KRISTA KRÁLE, Kolbenova, Praha 9
7. dubna 2020 v 18:00 
Antonín Dvořák: STABAT MATER - Komorní orchestr akademie,  dirigent Pavel Hryzák
S p o l u ú č i n k u j í  : Olga Vít Krumpholzová – soprán, Vladimír Doležal – tenor, Karolina Bubleová Berková – alt, Luděk Vele – basSpojené pěvecké sbory : Chrámový sbor sv. Ducha, sbormistr Karel Loula, Pěvecký sbor ČVUT, sbormistr Jan Steyer

Srdečně zve Městská část Praha 9  s podporou farnosti římskokatolického kostela Svatyně Krista Krále a Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

assets/files/Skolstvi_Volny-cas/2013/Kvarteto Martinu_CV.docx