Jste zde

Vinařský sloup

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40709/1-1638

Poloha

Na Proseku před č.p. 40/1

Popis

Zapsáno do státního seznamu před r.1988

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ