Jste zde

KOMPRESIONISTI 2019 v G9

KOMPRESIONISTI 2019 - JOSEF ARCHER, JIŘÍ HOLEK, LUBOŠ MACHÁŇ, JIŘÍ PECA, JAROSLAV ŠTĚDRA vystavují v Galerii 9 od 2. do 25. července 2019

Z manifestu:

Nejenom v nás, ale i v nejednom z vás jistě už dlouho narůstá pocit, že se s tím nějak moc nadělá. A zároveň nic nedělá. S čím že to?  S poezií i malbou. Tak třeba ty směry. Romantismus, impresionismus, symbolismus, civilismus, poetismus, surrealismus a víme my, které další musy a nemusy.  Komplikované, nudné, akademické. A taky jaksi parciální a neslučitelné. Ale kudy z toho. Že nevíme? Ale víme! Nabízí se řešení jednoduché, levné, rázné a totální – a jednou provždy. Je to po tolika vývojových zklamáních – ř e š e n í ! KOMPRESIONISMUS. Duchovní otcové: Jan Halas, Rudolf Matys, Vlado Rusko.

Josef ACHRER malba, Jiří HOLEK tapiserie - malba, Luboš MACHÁŇ sochy, Jiří PECA malba, Jaroslav ŠTĚDRA malba - jména umělců, pilířů, kteří poskytli dobrovolný vzorek obrazů a soch, tvořící výtvarný rámec k představení neustále se vyvíjejícího Kompresionismu.

Kompresionismus je neohraničené hnutí (směr), reagující citlivě, nejasně a s nepochopením na současný multimediální svět, ve kterém se překrývá pro jedince již nezpracovatelné množství dat a informací ze všech oborů, tvořících v každé lidské individualitě naprosto jiný celek. Kompresionismus v umění latentně existoval v celé historii, dnes však jde skrze celou škálu uměleckých disciplín.

Krátký, usilovný a bouřlivý vývoj Kompresionismu ukázal taky na problém, zejména v jeho výtvarní sféře. Osobní nasazení jednotlivých členů v tvůrčí práci dosáhla takové kompresivní intenzity, že došlo k dočasné dekompresi. V současné době však přichází k tak silné kompresi uměleckého potenciálu, že hrozí zánik živé hmoty, která v místě prudké dekomprese přejde plynule v kosmickou záři inspirujících energetických částic.

PhDr Claudine Končinská.

IN KOMPRESIONISMUS VERITAS