Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2023

Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území
hl. m. Prahy.
Odpad musí být předáván v takovém stavu, aby nedocházelo k poškození životního prostředí či ohrožení zdraví
obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
Upozorňujeme, že svozové vozidlo v některých případech nemuže stát vždy na shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení míst na parkování atd. Z tohoto důvodu je nutné zkontrolovat, zda svozové vozidlo
nestojí v blízkém okolí od dané svozové zastávky.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle 284 098 887 nebo 284 098 888. Mobilní svoz zajištují vždy dvě vozidla současně, je
tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo
bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se muže stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.

V rámci mobilního sběru je možné odložení těchto druhů odpadů:

NEBEZPEČNÉ

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
 • olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
 • léčiva

OSTATNÍ

 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

TRASA A

Datum
úterý

Datum
sobota
Zastávka čas Po-Pá čas So
21.3. 11.11. 1. křižovatka ulic K Šafránce x Na Pokraji 15:00-15:20 hod 8:00-8:20 hod
9.5.   2. křižovatka ulic Mimoňská x Verneřická (za poštou) 15:30-15:50 hod 8:30-8:50 hod
6.6.   3. křižovatka ulic Letňanská x Klíčovská 16:00-16:20 hod 9:00-9:20 hod
8.8.   4. křižovatka ulic Špitálská x Prouzova 16:40-17:00 hod 9:40-10:00 hod
5.9.   5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 17:10-17:30 hod 10:10-10:30 hod
    6. křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 17:50-18:10 hod 10:50-11:10 hod
    7. U Smetanky (u potravin Lidl) 18:30-18:50 hod 11:30-11:50 hod

 

TRASA B

Datum
středa

Datum
sobota
Zastávka čas Po-Pá čas So
5.4. 26.8. 1. křižovatka ulic Jahodnická x Smrková 15:00-15:20 hod 8:00-8:20 hod
19.7.   2. křižovatka ulic Paříkova x Pešlova 15:40-16:00 hod 8:40-9:00 hod
    3. křižovatka ulic Kovanecká x Podvinný mlýn 16:10-16:30 hod 9:10-9:30 hod
    4. křižovatka ulic Pískovcová x Kopečná 16:40-17:00 hod 9:40-10:00 hod
    5. křižovatka ulic Litoměřická x Vysočanská 17:10-17:30 hod 10:10-10:30 hod
    6. ul. Vysočanská 243 17:40-18:00 hod 10:40-11:00 hod
    7. křižovatka ulic Jablonecká x Jiřetínská 18:10-18:30 hod 11:10-11:30 hod
    8. křižovatka ulic Zárybská x Ctěnická 18:40-19:00 hod 11:40-12:00 hod

 

Harmonogram naleznete i v příloženém dokumentu.

 

 


 

 

 

 

Svozové vozidlo