MIROSLAV KHOL – LEGENDY

S výstavou Legendy se portrétní fotografií vrací po několika letech do Galerie 9 Miroslav Khol, fotograf, jemuž se objektivem dařilo zachytil něco tak vzácného a pomíjivého, jako mávnutí křídel kolibříka: okamžik vzájemného TEĎ mezi dvěma osobnostmi. Neomylným okem, s pokorou, empatií a nebývalým pochopením. Výběr z podivuhodné kroniky uměleckého světa od poloviny minulého století, z ojedinělého alba, jež se neomrzí, sestavila s jasným vhledem profesionálky i přítelkyně a zároveň s osvíceným vtipem kurátorka Mária Kudasová.
ek

 

L E G E N D Y
Miroslav Khol, *1936, fotografie

Výstava ukazuje výběr z portrétní části archivu fotografa Miroslava Khola. Khol je originál, mistr ve vystižení okamžiku, s citem pro přímočarou syrovost obrazu.
Miroslav Khol = osobitost × ( barva + kompozice + okamžik )      
Mária Kudasová

... Kholova portrétní fotografie je zvláštní kapitola. Vytvořil jakousi kroniku uměleckého světa, jakési album českých uměleckých generací. Vynikají zejména pohledy na Josefa Sudka, Jana Zrzavého, Jana Wericha aj. ...
... Tělo je projevem duše a duše smyslem tělesného zjevu ... Khol dlouho studuje osobnost a je zjevné, že ho pojí v nejlepších dílech s umělci přátelskost ...
V Kholových reportážních snímcích pozorujeme, že nevznikly tím, že by se autor nechal strhnout vlastním napětím. Ty nejlepší pohledy vznikly jako tichý obrázek ...
Jiří Kotalík    (Z posledního dokončeného textu prof. Kotalíka nalezeného v jeho pozůstalosti dne 28.1.1996.)

... Podívejte se na podobiznu Dr. Adolfa Hoffmeistera. Je zcela nekonvenční, takže leckdo zapochybuje, zda je to Dr. Hoffmeister...
... Je pro věci jeho fotografií kladné, že nedělá sličné, uhlazené obrazy, že není dekoratér ... že nefotografuje do ploch, rámců, ale že formu mu vymezují podstatná jména předmětů, v nichž jeho fotografický zrak našel zalíbení ...
Jiří Jeníček 1963

... "barevné" dílo tvoří naprostou jednotu s předchozím černobílým údobím ... je třeba konstatovat, že právě integrální barvou Miroslav Khol rozmnožil řeč o výraz svého zření ...
Jiří Mašín 1989