Mikroklima 2020

Mikroklima 2020, která byla plánovaná na 4. června 2020, z důvodu bezpečnostních opatření kvůli koronavirové epidemii a následného uvolňování těchto opatření, bohužel neproběhne.

Další ročník je plánován na 3. června 2021.