Městský úřad Odolená voda - Oznámení - VŘ - Vedoucí Odboru správy majetku

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/040487/2021 INFO2021
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Oznámení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno