Městská část Praha 9 se připojuje k pilotnímu projektu sběru použitého oleje do sběrných nádob!

Tento týden (12.-18.10.2020) se na sídlišti Prosek v rámci pilotního projektu na některá stanoviště tříděného odpadu rozmisťují speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu 120l pro sběr potravinářského oleje a tuku.

Jedná se o tato stanoviště:
- Jablonecká 714/40, stanoviště č. 044
- Jablonecká 365/11, stanoviště č. 063
- Vysočanská 554/69, stanoviště č. 117
- Vysočanská 240/107, stanoviště č. 009
- Litvínovská 518/40, stanoviště č. 004
- Veltruská 608/4, stanoviště č. 002
- Novoborská 371/10, stanoviště č. 120
- Zakšínská 571/8, stanoviště č. 123
- Teplická 274/32, stanoviště č. 087
- Lovosická 661/1, stanoviště č. 061

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!
Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Proč olej nelít do kanalizace?
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.