M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Odvolání proti rozhodnutí ve věci nazvané "Vinařský

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/142211/2023/OVÚR/VK
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Oznámení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno