Jaroslav J. Alt v Galerii 9

Jaroslav J. Alt se do Galerie 9 vrací svými díly už popáté. Při dvou výstavách ještě v malé G9 v roce 1995 představil své obrazy, kresby a grafiku, v roce 2006 na společné výstavě s textilní výtvarnicí Janou Slámovou čaroval svými obrazy, a roku 2007 reprezentoval Galerii 9 v polských Katovicích na výstavě Deset z 9, jejíž reprízu mohli shlédnout návštěvníci Galerie 9 v roce následujícím.
Je to šťastný návrat, který byste si neměli nechat ujít.

"Ve své malířské a kreslířské tvorbě se věnuji pobytu člověka v krajině a jeho vnímání tohoto intimního prostoru, který ve své sevřenosti člověka vybízí k maximálnímu zklidnění a současně k otevření mysli i za hranice viděného. V tématech obzoru, jako důvěrně známé linie vymezující náš nejvlastnější prostor a v souvislosti se snahou této linie dosáhnout, zjevují se nám při putování nové horizonty, jež přijímáme za své a které nás upozorňují na širší souvislosti s naší aktuálně prožívanou skutečností a doposud v tomto prostoru standardně vnímané obrazy obsahově tuto zkušenost znejišťují a současně prohlubují a rozšiřují. Sounáležitost poutníka s přírodou a krajinou se stává jeho účastí nejenom jako pozorovatele, ale i jako bytostného účastníka přírodních dějů, které na něho mohou působit jak velice pozitivně, stejně tak ale i výhružně.

Snažím se pracovat různými výtvarnými technikami a porovnávat jejich možnosti a výrazový potenciál. Stejně tak pracuji i s formáty děl. První skicy jsou většinou velmi drobné monochromní kresby perem nebo tužkou, kde si ověřuji základní kompoziční principy i základní valérové vztahy. Tyto skicy jsou základem pro malbu na větších formátech. Je pro mne velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se původní myšlenka, zachycená v drobné kresbě, v malbě dál modifikuje a nezbytně otevírá další možná řešení. Obraz se pro mne stává obrazem až v okamžiku maximálního osvobození se od reality, ve smyslu maximálně přesného, byť subjektivního, odkazu na předmětnost viděného a myšleného."

Jaroslav J. Alt

 

Jaroslav J. Alt
Obzory a údolí /obrazy, kresby/

Galerie 9 od 4. listopadu do 2. prosince 2021
Otevřeno pondělí – čtvrtek 10 – 19 hodin, vstup volný.

Přízemí historické budovy vysočanské radnice,
Sokolovská 324, Praha 9, tel. 236 041 292.
www.galerie9.cz

 

 

 

 

velký obzor
Související dokumenty
jpg pozvánka
Přílohy