Informace o ošetřování stromů v ul. Sokolovská

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 9 informuje, že v úterý 30.7.2019 budou Lesy hl.m. Prahy zajišťovat péči o stromořadí v ulici Sokolovská – úprava podchozích a podjezdových výšek a vyřezání výmladků.