Havárie vedení světelné signalizace v křížení ulic Vysočanská x Jiřetínská

Upozorňujeme na havárii kabelového vedení a s tím spojenou obnovu technologie SSZ 9.249 Vysočanská – Jiřetínská.
Předpokládaný termín realizace: 27.7.2019 7:00 hod. – 15.8.2019 11:00 hod.
 
Dílčí termíny:
1. etapa DIO: 27.7.2019 7:00 hod. – 8.8.2019 10:00 hod.
- výkres DZ 1. etapa
- SSZ bez úprav
- vzhledem k nezbytnému záboru parkovacích míst byly 7 dní v předstihu osazeny DZ B28, tedy od soboty 20.7.2019 (viz 0. etapa – vyparkování)
 
2. etapa DIO: 8.8.2019 10:00 hod. – 15.8.2019 11:00 hod.
- výkres DZ 2. etapa
- SSZ vypnuto, požádáno o asistenci PČR
 
Do provozu bude SSZ 9.249 uvedena po dokončení obnovy technologie při místním šetření v předpokládaném termínu 15.8.2019 od 11:00 hod.
 
Práce zajišťuje firma ELTODO, a.s., kontaktní osoba: p. Holub, tel. 261 346 908, e-mail: holubl@eltodo.cz