Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD

Ne 7. března 2021 – 9.00-12.00 hod
Miškovická x Poleradská
Nad Krocínkou x Obvodová

Ne 14. března 2021 – 9.00-12.00 hod
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55
Pokorného x Jahodnická

Ne 21. března 2021 – 9.00-12.00 hod
Kopečná x Nad Šestikopy
Před Mosty x Za Mosty

Ne 28. března 2021 – 9.00-12.00 hod
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Hrdlořezská 43

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.

Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky)

Přílohy