Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září-prosinec 2020, leden-únor 2021

Službu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.

! VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty !

Do VOK patří tyto odpady:
- nábytek
- koberce a linolea
- lyže, snowboardy, kola
- velká zrcadla
- umyvadla a WC mísy

Do VOK nepatří:
- lednice
- televizory a počítačové monitory
- zářivky a výbojky
- autobaterie
- jiné nebezpečné odpady

1) VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogramu)
2) součástí přistavení VOKů bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů

Harmonogram naleznete v přiložených dokumentech.

UPOZORNĚNÍ:
V lednu, únoru, červenci a srpnu se kontejnery na velkoobjemový odpad nepřistavují!