Exekutorský úřad Přerov, elektronická dražba dne 4.10.2023 ve 13:00 hod.

Detail vyvěšení

Značka
0090#0118658163
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha
Původce
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno