Exekutorský úřad Praha - východ - usnesení - opakovaná dražební vyhláška: 27.9.2023 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
149EX 8810/16-42
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073462,Ivo Erbert
Původce
Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073462,Ivo Erbert
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno