Exekutorský úřad Praha Břeclav - dražební vyhláška - 9.6.2021 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
160EX 3466/16-97,95
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898, Marcela Petrošová
Původce
Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898, Marcela Petrošová
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno