Exekutorský úřad Praha 9, oznámení o konání dražebního roku, el. dražba dne 03.02.2021 v 11:0 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/205462/2020 INFO 2020
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
Původce
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno