Exekutorský úřad Praha 9, oznámení o konání dražebního roku

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/044669/2023 INFO 2023
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
Původce
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno