Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 19.07.2021 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/055997/2021 INFO 2021
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
Původce
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno