Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 19.05.2021 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
183 EX 11111/00-128
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
Původce
Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno