Exekutorský úřad Pardubice, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 15.06.2021

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
195EX 1611/14-69
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Dražební vyhlášky
Adresát
Voborník Tomáš, Mgr., - soudní exekutor, IČ:65200241, Tomáš Voborník
Původce
Voborník Tomáš, Mgr., - soudní exekutor, IČ:65200241, Tomáš Voborník
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno